اطلاعيه مهم حسابداري

قابل توجه دانشجويان دوره هاي شبانه، نيمه حضوري و روزانه مشمول پرداخت شهريه

     به منظور دريافت كــارت ورود به جلسه امتحان نيمسال 922 و انتـــخاب واحد مرحله اول سال تحصيلي 94-1393، لازم است علاوه بر تسويه بدهي نيمسال جاري، شهريه ثابت نيمسال 931 نيز پرداخت گردد. در غير اينصورت انتخاب واحد کان لم يکن تلقي مي­گردد.

كليه موارد پرداخت شهريه بايستي به صورت اينترتي از طريق سامانه آموزش صورت گيرد. از مراجعه حضوري به حسابداري شبانه و واريز فيش نقدي خودداري نماييد، حسابداري شبانه هيچ گونه مسئوليتي در خصوص فيش واريزي نقدي ندارد.

27/01/1393

 

اطلاعيه ارزشيابي اساتيد نيمسال 922

قابل توجه دانشجويان

     تاريخ ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد در نيمسال 922 از روز چهارشنبه مورخ 17/02/1393 الي روز دوشنبه مورخ 22/02/1393 مي باشد. كليه دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي لازم است در تاريخ هاي ياد شده با مراجعه به سايت آموزش دانشگاه نسبت به ارزشيابي دروس انتخابي خود اقدام نمايند.

 

اطلاعيه واحد خدمات ماشيني اداره کل آموزش

قابل توجه دانشجويان

در صورت اشکال در ورود به اين سامانه دانشجويان دانشکده­هاي علوم پايه، اقتصاد و علوم اجتماعي، ادبيات و علوم انساني، پيرادامپزشکي، حسابداري رزن، فني تويسرکان، فني کبودراهنگ و صنايع غذايي بهار به ايميلamozesh@basu.ac.ir  و کشاورزي، شيمي، فني و مهندسي و هنر و معماري به ايميل  amozesh1@basu.ac.ir، شماره دانشجويي خود را همراه مورد اشکال؛ ارسال نماييد.