ثبت‌نام، واحد پذیرش و ثبت نام

ثبت‌نام، واحد پذیرش و ثبت نام


برنامه ریزی برای ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی و نظارت بر فرآیند ثبت نام از اهم فعالیت های این بخش است.
این فرآیند هر ساله با استعلام ظرفیت پذیرش دانشجو از سازمان سنجش آموزش کشور در نیم سال اول سال تحصیلی قبل از پذیرش، آغاز و با آماده سازی ساختارهای نرم افزاری و سامانه ای و همچنین هماهنگی واحدهای مختلف درون و برون دانشگاهی در طی نیمسال دوم ادامه یافته و ضمن نظارت بر فرآیند ثبت نام در سنوات گذشته و ارزیابی آن، در نهایت در آغاز هر سال تحصیلی منجر به ثبت نام از پذیرفته شدگان می گردد. 

 

آدرس کوتاه :