سوالات

سوالات


دانشجویان پسر برای دریافت مدرک تحصیلی بجز ارائه کارت پایان خدمت می توانند با ارائه چه مدارکی، اصل گواهی موقت خود را دریافت نمایند؟

۱- برگه سبز اعزام به خدمت ۲- گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مقطع بالاتر با ذکر شماره معافیت تحصیلی ۳- ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان یا محل خدمت (امریه) خطاب به دانشگاه

شرایط استفاده از نامه عدم کاریابی جهت آزاد سازی مدرک تحصیلی و صدور دانشنامه چیست؟

۱- دانشجوی مقاطع روزانه در رده های بعدی تحصیلی در زمان اقدام برای آزاد سازی مدرک تحصیلی نباشند. ۲- در پرونده تحصیلی جهت استخدام از هیچ سازمان و نهادی استعلام صورت نگرفته باشد. ۳- از کارت پایان خدمت و تاریخ دانش آموختگی آخرین مقطع تحصیلی یکسال سپری شده باشد. ۴- از ورود به اداره کار تا گرفتن نامه عدم کاریابی حداقل ۶ ماه گذشته باشد.

آیا می توان سوابق کاری را برای آزاد سازی دانشنامه مقاطع بالاتر استفاده نمود و مقاطع کاردانی یا کارشناسی (لیسانس) را با واریز شهریه به حساب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری آزادسازی کرد؟

خیر- دانشجو موظف است تمامی سوابق کار توام با بیمه و مدت زمان خدمت نظام وظیفه خود را جهت استفاده برای مستهلک نمودن تعهدات آموزش رایگان مقاطع کاردانی یا کارشناسی خود ارائه نموده و اگر سوابق برای مقاطع بعدی مکفی نبود از طریق واریز شهریه به حساب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که توسط کارشناس واحد دانش آموختگان محاسبه می شود اقدام نمایند.

آیا می توان عکس ۴*۶ جهت الصاق به مدارک ارائه نمود؟

خیر- باید حتماً ۴*۳ باشد. ترجیحاً زمینه سفید خانمها با حجاب کامل اسلامی و بدون روتوش

اگر کسی قبل از مراجعه به اداره کار بصورت مقطعی در شرکت یا سازمانی مشغول بکار بوده و بنا به دلایلی بیکار شده است می تواند از نامه عدم کاریابی استفاده کند؟

بله- در صورتی که پس از بیکاری و مراجعه به اداره کار حداقل ۶ ماه سپری شده باشد- از محل کار قبلی خود نامه ای مبنی بر عدم اشتغال با تاریخ و زمان حاضر بیاورد و اگر تاییدیه از طرف دانشگاه ارسال شده ترجیحاً تاییدیه قبلی فرستاده شود.
 
آدرس کوتاه :