سوالات متداول

سوالات متداول


آیا سابقه کار همزمان با تحصیل در دوره روزانه برای لغو تعهد آموزش رایگان مورد تایید است؟ سابقه ی کار همزمان با تحصیل در مقاطع بالاتر در دوره روزانه محاسبه نمی شود.