شرح وظایف واحد رایانه

شرح وظایف واحد رایانه


 

  • همکاری با دانشکده‌ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس
  • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
  • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
آدرس کوتاه :