پذیرش، واحد ثبت‌نام و پذیرش

پذیرش، واحد ثبت‌نام و پذیرش


 

بررسی و پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال ازسایردانشگاه ها وبالعکس که در اردیبهشت ماه هر سال از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست خود را ثبت نموده اند ازاهم فعالیت های این بخش می باشد.برخی از دیگر فعالیت ها نیز به شرح زیر می باشد.
  • اعلام موافقت یا مخالفت با مهمانی یا انتقال دانشجویان سایر دانشگاه ها
  • ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان و در شرف انتقال به دانشگاه مبدا پس از تسویه حساب
  • صدور کارت دانشجویی موقت برای دانشجویان مهمان و در شرف انتقال
  • اعلام مرخصی و حذف نیمسال تحصیلی و حذف به دلیل غیبت در جلسه امتحان دانشجویان مهمان پس از طی شرایط قانونی به دانشگاه مبدا
  • پاسخگویی به سوالات دانشجویان در خصوص مهمان و انتقال و انتقال توام با تغییر رشته
  • بررسی پرونده دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته و موافقت با آن در صورت احراز شرایط لازم
  • اعلام موافقت با تغییر رشته داخلی طبق رای شورای آموزشی
  • ارسال پرونده های دارای شرایط خاص متقاضی نقل و انتقال به کمیسیون موارد خاص و سپس اعلام رای کمیسیون
  • آیین نامه مهمان و انتقال برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی مصوب سال 1392
آدرس کوتاه :