سوالات متداول مربوط به دریافت دانشنامه
مراحل درخواست دانشنامه و ریزنمرات چگونه است؟ 
1- لغو تعهد آموزش رایگان دانش آموختگان دوره های روزانه در سامانه سجاد وزارت علوم و دریافت نامه لغو تعهد از طریق سامانه به آدرس: https://portal.saorg.ir(جهت دریافت راهنمای ثبت نام کلیک کنید)
2- ثبت درخواست صدور مدارک تحصیلی به طور کامل از طریق سامانه گلستان به آدرس https://golestan.basu.ac.ir انجام می پذیرد (لینک ویدئو نحوه درخواست صدور مدرک دانشنامه)
*جهت درخواست دانشنامه در پیشخوان سامانه گلستان ثبت ایمیل معتبر و فعال دانش آموخته ضروری می باشد. در غیر این صورت امکان ادامه فرایند وجود ندارد. شایان ذکر است تمامی مراحل انجام فرایند صدور دانشنامه به طور منظم از طریق ایمیل ثبت شده به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.
1-2. بررسی اولیه کارشناس فارغ التحصیلان
2-2. پرداخت هزینه های پست مدرک تحصیلی و ارسال مدارک فیزیکی به صورت پستی به اداره دانش آموختگان
*در زمان ارسال مدارک فیزیکی جهت صدور دانشنامه در صورتی که گواهی مفقود شده باشد بایستی به چه صورت عمل نمایم؟ فرم المثنی را دانلود و تکمیل نموده و به جای گواهی موقت مقطع موردنظر ارسال نمایید.(فرم المثنی شامل: فرم های استشهادنامه، تعهدنامه و پرداخت هزینه صدور المثنی می باشد)
 
مدت زمان بررسی اولیه و مدت زمان صدور مدرک دانشنامه چند روز است:
1- مدت زمان بررسی اولیه 3 تا 5 روز پس از ثبت کامل درخواست لغو تعهد آموزش رایگان و ارسال به کارشناس فارغ التحصیلان
2- صدور دانشنامه: 14 الی 20 روز کاری پس از ثبت کامل درخواست و پرداخت هزینه های مربوطه و ارسال به کارشناس فارغ التحصیلان
 
آزادسازی مدرک تحصیلی از چه روش هایی امکان پذیر است: 1- نامه عدم کاریابی، 2- ارائه سوابق اشتغال و بیمه، 3- پرداخت هزینه آموزش رایگان، 4- ارائه حکم بازنشستگی و....
 

شرایط استفاده از نامه عدم کاریابی جهت آزاد سازی مدرک تحصیلی و صدور دانشنامه چیست

۱- دانشجوی مقاطع روزانه در دوره های بعدی تحصیلی در زمان اقدام برای آزاد سازی مدرک تحصیلی نباشند. ۲- در پرونده تحصیلی جهت استخدام از هیچ سازمان و نهادی استعلام صورت نگرفته باشد. ۳- از کارت پایان خدمت و تاریخ دانش آموختگی آخرین مقطع تحصیلی یکسال سپری شده باشد. ۴- از ورود به اداره کار تا گرفتن نامه عدم کاریابی حداقل ۶ ماه گذشته باشد.
 

اگر کسی قبل از مراجعه به اداره کار بصورت مقطعی در شرکت یا سازمانی مشغول بکار بوده و بنا به دلایلی بیکار شده است می تواند از نامه عدم کاریابی استفاده کند؟

بله- در صورتی که پس از بیکاری و مراجعه به اداره کار حداقل ۶ ماه سپری شده باشد- از محل کار قبلی خود نامه ای مبنی بر عدم اشتغال با تاریخ و زمان حاضر بیاورد و اگر تاییدیه از طرف دانشگاه ارسال شده ترجیحاً تاییدیه قبلی فرستاده شود.
 
مدارک موردنیاز برای دریافت گواهی موقت: (کلیک کنید)
 

وضعیت نظام وظیفه قابل قبول برای صدور مدرک تحصیلی:

1- کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت. 2- کارت هوشمند معافیت دایم پزشکی یا کفالت. 3- برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن. 4-گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن(صرفا برای تحویل مدرک تحصیلی مقطع قبلی) -5 گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام. 6- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه  7- گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت 8- برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن 9-گواهی صادره از واحد های ظیفه عمومی

*فرجه یک ساله ی پس از فراغت از تحصیل جزء وضعیت نظام وظیفه ی قابل قبول برای صدور هرگونه مدرک تحصیلی نیست.

*در گواهی های اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر؛ حتما باید شماره معافیت تحصیلی و مدت اعتبار در نامه قید شده باشد.

*نامه های اشتغال به خدمت؛ بایستی حتما به امضای اشخاص نظامی برسد و نداشتن/داشتن غیبت اولیه حتما باید در نامه قید شود

*دانش آموختگان سرباز نخبه (بنیاد ملی نخبگان، قرارگاه خاتم النبیاء ، مپنا و...)؛ بایستی نامه اشتغال به خدمت خود را از ارگان اعزام کننده ی خود (وزارت دفاع، سپاه و...)رائه نمایند که حتما به امضای شخص نظامی بوده و نداشتن/داشتن غیبت اولیه باید در نامه قید شود

*ارائه کارت پایان خدمت یا نامه اشتغال به کار در آموزش و پرورش و مراکز نظامی برای دانش آموختگان با وضعیت فرهنگی یا نظامی الزامی است.

*دانش آموختگانی که در فرجه یک ساله ی پس از فراغت از تحصیل هستند صرفا می توانند نامه اعلام فراغت به نظام وظیفه را ازاداره پذیرش و مشمولین به صورت حضوری دریافت نمایند و تا مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه به عنوان مدرک تحصیلی آنان تلقی می شود. برای دانش آموختگانی که در فرجه یک ساله ی پس از فراغت از تحصیل هستند نامه ای جهت اعلام فراغت به بنیاد ملی نخبگان صادر نمی شود و نامه اعلام فراغت به نظام وظیفه به عنوان آخرین مدرک تحصیلی برای بنیاد ملی نخبگان قابل قبول است.

 

ریزنمرات رسمی دانشجویان در حال تحصیل

ریز نمرات رسمی دانشجویان در حال تحصیل دوره روزانه پس از لغو تعهدات آموزش رایگان در سامانه سجاد و تسویه حساب کامل با صندوق رفاه دانشجویان (با ارائه نامه تسویه حساب از صندوق رفاه) و تسویه حساب با دانشگاه و درخواست حضوری از کارشناسان خدمات آموزشی  امکانپذیر است.

 

آیا می توان عکس ۴*۶ جهت الصاق به مدارک ارائه نمود؟

خیر- باید حتماً ۴*۳ باشد. ترجیحاً زمینه سفید خانمها با حجاب کامل اسلامی و بدون روتوش
 

اخذ مدرک قابل ترجمه جهت استفاده از فرصت مطالعاتی:

مدارک قابل ترجمه کلیه دانش آموختگان/دانشجویان دوره روزانه جهت استفاده از فرصت مطالعاتی پس از مراجعه به سازمان امور دانشجویان و توثیق وثیقه (طبق ضوابط و مقررات آن سازمان) و درپاسخ به ارسال نامه سازمان امور دانشجویان ارسال می گردد.
 
مراحل تایید مدارک برای ترجمه پس از اخذ اصل دانشنامه و ریزنمرات
تایید کلیه مدارک (دانشامه، ریزنمرات، گواهی رتبه قابل ترجمه و...) صرفا از طریق سامانه سجاد وزارت علوم و به شرح زیر می باشد:
1- ثبت درخواست در سامانه سجاد توسط دانش آموخته و بارگذاری مدارک با کیفیت مناسب (پشت و روی دانشنامه، ریزنمرات، نامه لغو تعهد آموزش رایگان، وضعیت نظام وظیفه آقایان و نامه تسویه حساب با صندوق رفاه)
2- بررسی کارشناس دانشگاه و ارسال به سازمان اموردرصورت کامل بودن مدارک. (درصورت داشتن نقص و... موارد در قسمت توضیحات کارتابل سامانه سجاد ذکر می شود)
2- بررسی و تایید نهایی کارشناسان محترم سازمان امور دانشجویان
3- صدور تاییدیه مدارک دارای کد صحت و بارکد (از طریق کارتابل سامانه سجاد در دسترس می باشد)
4- مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ترجمه و ترجمه مدارک به زبان موردنظر
5- ممهور نمودن ترجمه های مدارک به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری
نکته بسیار مهم: دانش آموختگانی که قبلاٌ مدارک خود را ممهور به مهرو امضای سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نموده اند، نیازی به ثبت درخواست مجدد در سامانه سجاد واخذ کد صحت نداشته و ممهور بودن مدارک به مهر سازمان دارای اعتبار است
 
نحوه مهر و موم کردن مدارک ترجمه شده
پس از اخذ دانشنامه و ریزنمرات و ترجمه ی مدارک، چنانچه قصد مهر و موم کردن مدارک توسط دانشگاه را داشته باشید؛ بایستی ترجمه مدارک خود را ممهور به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری نموده و با ارئه اصل و کپی ترجمه و تاییدیه مدارک (دارای بارکد و کد صحت) به اداره روابط بین الملل دانشگاه مراجعه نمایید.
**تذکر مهم: دانشگاه بوعلی سینا مدرکی مبنی بر ترجمه لاتین مدارک دانشگاهی صادر نمی کند.
 
نحوه بازیابی نام کاربری و رمز عبور سامانه  گلستان چگونه است؟
چنانچه دانش آموخته هستید و شماره دانشجویی و رمز عبور سامانه گلستان خود را نداشته یا فراموش کرده اید؛ با تکمیل فرم شماره یک به آدرس https://oldedu.basu.ac.ir/stu-num-grad می توانید درخواست بازیابی نام کاربری و رمز عبور سامانه گلستان دهید و کارشناسان اداره فارغ التحصیلان نام کاربری و رمز عبور شما را به آدرس ایمیل درخواست کننده ارسال خواهند کرد.
 
نحوه تعامل با اداره فارغ التحصیلان:
باتوجه به اینکه درخواست های دانش آموختگان بصورت غیرحضوری و از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان در مواعد مقرر انجام می شود و مدارک به صورت پستی ارسال می گردد و گردش کار در تمامی مراحل در سامانه مذکور قابل مشاهده است لذا در بسیاری از موارد نیازی به برقراری ارتباط با رئیس یا کارشناسان اداره فارغ التحصیلان نیست اما چنانچه سوال و یا مشکلی داشته باشید که پاسخ سوال خود را در راهنماهای مربوطه یا قسمت سواالت متداول یافت نکنید؛ می توانید با روش های زیر با اداره فارغ التحصیلان در تعامل باشید: 
1- مطرح کردن سوال با ارسال ایمیل به آدرس graduates@basu.ac.ir
2- تماس تلفنی در روزهای اداری 10 الی 12 با شماره تلفن های همکاران که در سایت دانشگاه قابل رویت می باشد.
 
 
آدرس پستی اداره دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا : 
 

همدان - چهار باغ _ خیابان شهید مصطفی احمدی روشن – دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - مدیریت امور آموزشی - اداره دانش آموختگان

کدپستی : ۶۵۱۷۸۳۸۶۹۵